július 17, 2024

A Foundation for the Women of Hungary (MONA) egy civil szervezet, amely Magyarországon
működik, és elkötelezett a nők helyzetének és esélyegyenlőségének javítása mellett. A MONA 1992-ben
alakult és azóta számos fontos kezdeményezést indított el és támogatott a nők számára.

A MONA fő célja, hogy elősegítse a nők társadalmi, gazdasági és politikai részvételét, és
támogassa őket abban, hogy teljes mértékben kibontakoztathassák tehetségüket és potenciáljukat. A
szervezet programjai és projektek széles skáláját foglalják magukba, amelyek célja az egyenlő esélyek
biztosítása és a nők társadalmi-gazdasági helyzetének erősítése.

Az oktatás és képzés terén a MONA számos programot kínál a nőknek, hogy fejlesszék
készségeiket és szakmai ismereteiket. A cél az, hogy segítsenek a nőknek beilleszkedni a munkaerőpiacra
és azonos esélyekkel indulhassanak a munkahelyeken. Ezenkívül a szervezet támogatja az iskolaelhagyó
nők újbóli bekapcsolódását az oktatásba és képzésbe és olyan készségek fejlesztését ösztönzi, amelyekkel
könnyebben elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon.

A MONA aktív szerepet játszik az erőszak elleni küzdelemben is. A nők elleni erőszak
csökkentése érdekében programokat indítanak, információt nyújtanak az érintetteknek és támogatást
biztosítanak a bántalmazott nőknek. A szervezet munkája hozzájárul a nők biztonságának növeléséhez és
az erőszakos cselekedetek megelőzéséhez.

A MONA rendszeresen kampányokat is szervez az egyenlőség és az emberi jogok fontosságának
hangsúlyozására. Ezek a kampányok hozzájárulnak a társadalmi tudatosság növeléséhez és ösztönzik a
közösséget az esélyegyenlőség és az emberi méltóság tiszteletben tartására.

A Foundation for the Women of Hungary (MONA) elkötelezettsége és munkája hozzájárul az
egyenlőség és az esélyegyenlőség megteremtéséhez a magyar társadalomban. A szervezet programjai és
kezdeményezései segítenek a nőknek abban, hogy erősítsék magukat és egyenlő esélyekkel élhessenek a
társadalomban, hozzájárulva ezzel a magyar nők jobb jövőjéhez és társadalmi szerepvállalásához.