Publikációk

2014

Betlen Anna: Prostitúció és emberkereskedelem a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben Magyarországon, 2013

2012

Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára

Sáfrány Réka – Balogh Lídia: AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A NŐINEMISZERV-CSONKÍTÁS ELLENI KÜZDELEM 

Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, prostitúció (a „Szegénység, nemek, emberkereskedelem” kampány kiadványa)

Lea Kőszeghy PhD: FGM prevalence in Hungary – estimation (Tanulmány a nőinemiszerv-csonkítás magyarországi előfordulásának becsült mértékéről)

 

2011

Nők mint az erőszak áldozatai a médiában – esettanulmányok

 

2010

Jog, jogvédelem, ellátás

Legislation, rights protection and assistance

2008

Takács Judit: „Ha a mosogatógép nem lenne, már elváltunk volna…” Férfiak és nők otthoni munkamegosztása európai összehasonlításban  (Esély, 2008. évf. 6. szám)
Kapcsolódó ábragyűjtemény (pdf)

Tackling Gender Violence in Prison: Manual of In-Prison Programmes against Gender-Based Violence

2007

A társadalmi nemi egyenlőség alapelveinek érvényesítése az emberkereskedelem, valamint a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolásának megakadályozása érdekében, 2007

Implementing gender equality principles to combat trafficking and to prevent sexual exploitation of women and children, 2007