Sporttörvény Cipruson

A sportipar egyre inkább kereskedelmi forgalomba kerül és globalizálódik. Ennek eredményeként a sportolók, edzők és a sportiparban részt vevő egyéb érdekelt felek szakmai jogi útmutatást kérnek jogaik védelme és profitjuk maximalizálása érdekében. A sporttörvény egy kialakulóban lévő jogterület, amely közvetlenül kapcsolódik egymáshoz, és átfedésben van a különféle jogi tudományágakkal, mint például a szerződésjog, a munkajog, a büntetőjog és a rágalmazás, a társasági jog, a bevándorlási törvény és a magánélethez való jog.

A fent említett jogterületek alapos ismeretével rendelkező hivatásos ügyvéd segítsége elengedhetetlen mind a sportipar szakemberei (azaz sportolók, edzők, gyógytornászok stb.), Mind más érdekeltek, például a sportklubok igazgatósága számára , befektetők és így tovább

Befektetők: A sport nem korlátozódik a játékterület szabályaira, mivel összekapcsolódnak a társadalommal és a gazdasággal, különösen a szórakoztató és a reklámiparral. Ennek eredményeként a sport nyereséges befektetési terület lehet, szponzorálás és reklámozás révén. Egy szempontból a sport befektetési lehetőségeket indított olyan területeken, mint a műsorszolgáltatási jogok, amelyek a szellemi tulajdonjog területéhez kapcsolódnak. Másrészt a sport új marketingterületet hozott létre, amely olyan területeken fejleszti a befektetési lehetőségeket, mint a sportklub-részvények, mivel a legtöbb sportklub cég lett.

Sportolók, sport szakemberek és klubok: A sportolók és más sport szakemberek folyamatos mobilitása a csapatok között, a szerződések összetettségével együtt számos jogi aggályt tartalmaz. Ennek eredményeként létfontosságú a sportolók, sportszakemberek és klubok jogi képviselete. Az ügyvédek segítséget nyújthatnak a szerződésjoggal, a szerződésszegéssel, az átruházásokkal stb.

A szerződés aláírása előtt a sportolóknak és más sportszakembereknek meg kell győződniük arról, hogy tisztában vannak a különféle záradékokkal és rendelkezésekkel. Felhívjuk figyelmét, hogy a sportszakember és a klub közötti szerződést megsérthetik. Például, ha egy ciprusi sportegyesület nem tartja be a sportolóval / sportemberrel szemben vállalt kötelezettségei iránti elkötelezettségét, akkor a sportoló / sportszakértő jogorvoslatot és / vagy kártérítést kérhet a ciprusi bíróságoktól vagy a kamarától. A FIFA vitarendezése. Következésképpen szakmai ügyvéd közreműködésére van szükség.

Ciprus illetékes hatósága:

Az illetékes hatóság Cipruson a Ciprusi Sportszervezet (CSO), félig kormányzati szervezet. A törvény szerint a civil szervezetek a legfőbb sporthatóságként léphetnek fel Cipruson.

Miért van szükség jogi támogatásra?

A sportot az egyik legjövedelmezőbb iparnak tekintik, kiemelkedő befektetési lehetőségekkel és hatalmas bevételekkel. Ezért a megfelelő jogi támogatás segíthet a sportolóknak, a sportszakembereknek és más érdekelt feleknek az előnyök maximalizálásában és a jogaik védelmében. Mint kifejtettük, a sportolóknak, a sportszakembereknek és más érdekelt feleknek, mielőtt jogi képviselőt jelölnének ki a Ciprusi Köztársaságba, biztosítaniuk kell, hogy ügyvédjeik mélyreható ismeretekkel és szakértelemmel rendelkezzenek a jog különböző területein.