Újra eséllyel 2005-2006

equal weboldala

EQUAL projekt a munkaerő-piacra visszatérni szándékozó kórházi ápolónők re-integrációjának elősegítésére, 2005-2007

A MONA a Heim Pál Gyermekkórház és az Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány (EMFA) partnereként részt vett az “Újra eséllyel” című EQUAL projektben. A projekt, illetve a fejlesztési partnerség célja volt, hogy GYES-, GYED-, GYET-en lévő és a munkaerő-piacra visszatérni szándékozó ápolónők munka világába történő re-integrációját konkrét megoldásokkal segítse.
További célkitűzés volt a foglalkoztató kórházak fogadókészségének erősítése a nők munkaerő-piaci re-integrációját, esélyegyenlőségét elősegítő családbarát programok, módszerek iránt, valamint az egészségügyi ágazatban megvalósítható családbarát munkaszervezési formák feltérképezése.

Az „Újra eséllyel” projektben 200 GYES-, GYED-, GYET-ről visszatérni kívánó budapesti és Budapest környéki ápolónő és szakdolgozó kapott komplex – kommunikációs, számítástechnikai, ápolási szakmai – továbbképzést. A projekt része volt 100 vezető ápolónő mentorrá való kiképzése is, akik a képzések lezárultával a GYES, GYED, GYET-ről visszatérő ápolónőknek a kórházi osztályokon 3 hónapon keresztül napi 8 órás adaptációs gyakorlatot biztosítottak. A projektben a projekt partner Heim Pál Gyermekkórházon kívül részt vett további 5 kórház is: Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, Fővárosi Szent István Kórház, Péterffy Sándor utcai Kórház, Szent László Kórház és a Szent Imre Kórház. A bevont kórházak a Heim Pál Gyermekkórházzal együtt biztosították a projekt keretében bevonandó GYES-, GYED-, GYET-en lévő ápolónői célcsoportot, valamint az adaptációs szakasz helyszínét.

A MONA feladatai voltak a projektben:

A projekt megvalósításának kezdetén szükségletfelmérést végzett a projektben résztvevő hat budapesti kórház mindegyikében. A szükségletfelmérés célja az egészségügyi ágazatra jelenleg jellemző munkaszervezési formák vizsgálata volt, különös tekintettel a család és a munkavégzés összehangolásának kérdésére. Az összefoglaló tanulmány letölthető itt.
A MONA ezen kívül a projekt végén is végzett kutatást az egészségügyi ágazatban megvalósítható családbarát munkaszervezési formák feltérképezésére, és az eredményeket egy záró tanulmányban összegezte 2007 márciusában (letölthető).

A projekt az Európai Unió és a Magyar Köztársaság által támogatott EQUAL kezdeményezés keretében valósul meg.