Nemre való tekintettel 2005-2007

Ingyenesen letölthető kézikönyvek a társadalmi nemek egyenlőségéért és esélyegyenlőségéért az EQUAL Közösségi Kezdeményezés keretében

2005-2007

A nők és férfiak (nemek) közötti egyenlőség érvényesítésének gyakorlata (gender mainstreaming) Magyarországon még gyerekcipőben jár. Az Európai Unió legtöbb tagállamában az érvényesítés korai szakaszában elsősorban a tudatosítással, a szükségletek feltárásával, a támogató háttér kiépítésével és szövetségesek keresésével, az ötletek és bevált gyakorlatok terjesztésével foglalkoznak. Hasonló célkitűzésekkel jött létre az EQUAL program keretében megvalósult tematikus hálózati munka során két munkacsoport is, melyek a nők és férfiak társadalmi egyenlősége érvényesítésének elméleti alapjaival, illetve a nők és férfiak esélyegyenlőségét segítő felnőttképzési tapasztalatokkal kívánják megismertetni elsősorban az állami döntéshozókat és intézményvezetőket.

A kézikönyvek a nők és férfiak munkaerő-piaci esélyegyenlőségét elősegítő EQUAL-projektek fejlesztési partnerségei (FP-k) által felállított „Nők és férfiak társadalmi esélyegyenlősége” elnevezésű tematikus hálózat munkacsoportjainak termékei.

A kiadványok ingyenesek, terjesztésüket a munkacsoportok tagjai (civil szervezetek) folyamatosan végzik. A kiadványokat e-mail-ben lehet igényelni, vagy pdf formátumban letölteni honlapunkról (lásd lejjebb). A kiadványokat ismertető brosúra letölthető innen.

A tematikus hálózati munkát egy, a gender mainstreaming stratégia fontosságát tudatosító kampány is kiegészíti. A kampányplakát letölthető innen.

1. kiadvány

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL

Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára)

Nemre való tekintettel (pdf, színes, illusztrált)

Nyomtatóbarát változat (pdf, illusztrációk nélkül)

Rövid tartalom:

A kézikönyv a társadalmi nemi (gender) szempontok figyelembevételének elméletét és gyakorlatát mutatja be a hétköznapi közpolitikai folyamat szintjén. Ennek fontosságát már az 1997-es Amszterdami Szerződés is hangsúlyozta, amikor célul tűzte ki az Európai Unióban nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtését, és legitimizálta a társadalmi nemek közötti egyenlőség érvényesítésének stratégiáját (gender mainstreaming).

A kézikönyvet szerkesztő munkacsoport célja az volt, hogy a döntéshozók és vezetők gender-szemüvegen keresztül lássanak, azaz „nemre való tekintettel” vezessenek be minden intézkedést munkájuk során.

A gender mainstreaming megvalósításának résztvevői állami és nem állami bürokráciában tevékenykedő, egyéni és intézményi szereplők (döntéshozók), olyan területeket is beleértve ebbe, mint például a tudomány vagy a gazdaságpolitika.

A gyakorlatban a mainstreaming stratégia az általános szakpolitikai döntéshozatal valamennyi szintjén alkalmazott eszköz, amely biztosítja, hogy az állami intézmények működése nem erősíti a nemek közötti egyenlőtlenségek megszilárdulását sem a nemi szerepekkel kapcsolatos problémák iránti vakság, sem leszűkített látásmód formájában. E stratégia megóv attól, hogy az állami szakpolitikák a nőket a meglevő, de egyenlőtlenségben fogant társadalmi intézményekbe akarják belepréselni – ehelyett azt szorgalmazza, hogy a társadalmi struktúrák képesek legyenek teret adni a nemek különbözőségének egyenlőtlenségek nélkül.

A kézikönyv egyebek mellett betekintést nyújt a gender mainstreaming elméletébe, történelmi és jogi hátterébe, alapfogalmakat tisztáz. Szól a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének legfontosabb feltételeiről tagállami szinten és a gyakorlati megvalósítás lehetőségeiről.

Példányok igényelhetőek a Magyarországi Női Alapítvány (MONA) e-mail címén.
2. kiadvány

A NŐK ÉS FÉRFIAK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK ELŐSEGÍTÉSE A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

Kézikönyv – Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés magyarországi projektjeinek képzési tapasztalatai

Nemre való tekintettel – felnőttképzés

Rövid tartalom:

A kézikönyv a nők és férfiak esélyegyenlőségét elősegítő képzésekhez kíván segítséget nyújtani. A kézikönyv rövid történeti és elméleti bevezetőt követően ezt a célt az Európai Unióban és Magyarországon megvalósított EQUAL projektek bemutatásán keresztül kívánja elérni.

A kiadványban részletesen bemutatásra kerülnek a 2005 és 2007 között megvalósított magyarországi EQUAL projektek képzési gyakorlatai (célcsoportok, képzők, szükséglet felmérések, a képzések gyakorlati megvalósításának tapasztalatai, a tananyagok kialakításának szempontjai és tartalma, a képzést támogató egyéb szolgáltatások, illetve a képzések eredményességének leírása). Valamennyi projektnek ilyen vagy olyan formában közös célja a férfiak és nők esélyegyenlőségének, a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése.

A kézikönyv hozzáadott értékének tekinthetjük azt, hogy a képzések tematikái és kidolgozásuk módszertana – jellegüknél fogva – nemcsak a társadalmi nemek közötti egyenlőség érvényesítése stratégiáját (azaz a gender mainstreaminget) kiegészítő, azzal párhuzamosan alkalmazott eszközként használhatók fel, hanem minden egyéb, hasonló szakmai tartalmú képzés során is.

Példányok igényelhetőek a Nők a Holnapért Alapítvány e-mail címén.

 

A kiadványok megjelenését az EQUAL Közösségi Kezdeményezés keretében az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozta.

Vissza az oldal elejére