Mobbing II. projekt, 2006.

DAPHNE-projekt a munkahelyi pszichoterrorról

A nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítása alapvető európai uniós cél. Ennek megvalósulását akadályozhatják olyan negatív közösségi magatartásformák, melyek megnehezítik a dolgozók sikeres beilleszkedését és munkáját.

A MONA Alapítvány egy nemzetközi, az Európai Unió Daphne-programja által támogatott kutatásban vett részt, amely a munkahelyi pszichoterror (angol szakterminológiában: „mobbing”) jelenségét vizsgálta.

A MONA által végzett kutatás körképet ad a téma magyarországi ismertségéről, feltérképezi a munkahelyi pszichoterror jelenségét kutató egyéb személyeket és intézményeket, illetve a munkahelyi pszichoterror jelenségével kapcsolatos ismereteket közvetíti mind a szakmai, mind a szélesebb társadalmi nyilvánosságnak. Az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi kutatási projekt, melyben a MONA partnerként vett részt, azt igyekezett felmérni, hogy a munkahelyi pszichoterrornak milyen speciális nemi vonatkozásai vannak, illetve hogy ezen belül a nőket érő zaklatás milyen formákat ölt. A jelenséget Magyarországon kívül Olaszországban, Belgiumban és Svédországban kutatta a projekt.

A munkahelyi pszichoterror (mobbing) és a kapcsolódó szolgáltatások Magyarországon
(kutatási összefoglaló, pdf dokumentum)

Készítette: Vajda Róza

Projektpartnereink voltak:

Italy  CRAS Onlus – Centre for Research in Social Affairs
Sweden  Kvinnoforum – Foundation of Women’s Forum Sweden
Belgium  SEIN – Institute for behavioural sciences – Universiteit Hasselt, Belgium
United Kingdom  University of Surrey Guildford, Political, International & Policy Studies, United Kingdom
Italy  CGIL – Confederazione Generale del Lavoro