ARETUSA 2006-2008

Európai lobbi-hálózat a társadalmi nemeket érintő esélyegyenlőségi politikák befolyásolására

Az ARETUSA kezdetben ENATW (European Network Against Trafficking in Women for Sexual Exploitation) néven a nőkereskedelem leküzdésével foglalkozó szervezetek hálózataként jött létre. Fő célja az emberkereskedelem nemi szempontú megközelítése volt, különös tekintettel a megelőzésre, amely magában foglalja a szexuális kizsákmányoláshoz és a nők elleni erőszakhoz kapcsolódó társadalmi és egyéni felelősséget is. 2007-től európai szintű, Brüsszelben bejegyzett hálózattá alakult 18 civil szervezet (15 EU-tagállam) részvételével, és a társadalmi nemeket érintő esélyegyenlőségi politikák nemzeti és európai szintű befolyásolását tűzte ki további céljaként.

A hálózati tevékenységek végrehajtását az Associazione IRENE (Olaszország) vezeti két regionális koordinátorral, a Magyarországi Női Alapítvánnyal (MONA) és az Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo (Olaszország) elnevezésű szervezettel együttműködésben.

2007. évi tevékenységek

Szerény lehetőségeink keretei között fel akartuk térképezni, hogy milyen attitűd jellemzi a projektpartnerek által képviselt államok jogalkotóit és jogalkalmazóit (politikusok, állami és rendőri vezetők) a nőkereskedelemmel szemben. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen ismereteik vannak az emberkereskedelemről, s mit tudnak a prostitúció és az emberkereskedelem kapcsolatáról. Ennek érdekében kutatást végeztünk. Interjúalanyainkat a politikai és állami döntéshozatal, valamint a prostitúció és az emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó rendészeti szervek, illetve az áldozatokkal foglalkozó civil és szakmai szervezetek vezetői közül igyekeztünk válogatni. Tagszervezeteink az interjúk alapján 4 európai országról (Görögország, Litvánia, Magyarország, Olaszország) készítettek rövid beszámolót. A projektben részt vevő többi szervezet (Franciaország, Lengyelország, Svédország) más források felhasználásával készítette el országjelentését 2007 márciusában.

A kutatási összefoglaló angol nyelven:

Implementing gender equality principles to combat trafficking and to prevent sexual exploitation of women and children, 2007

A kutatási összefoglaló magyar nyelven:

A társadalmi nemi egyenlőség alapelveinek érvényesítése az emberkereskedelem, valamint a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolásának megakadályozása érdekében, 2007

Az ARETUSA saját honlappal rendelkezik. A honlap segítségével a hálózat tájékoztat tevékenységéről, előmozdítja az információk és a legjobb gyakorlatok cseréjét a nőszervezetek között. Az aretusa.net adatbázisa összegyűjti azokat a forrásokat, amelyek segítségével képet lehet alkotni a nőkereskedelem hatékony megelőzése, leküzdése és az áldozatok védelme terén elfogadott nemzeti és nemzetközi jogi, politikai aktusokról és stratégiákról.

2008. évi tevékenységek

Women and Men: Supply and Demand - Nemzetközi konferencia Budapesten 2008. december 12-én (letölthető előadásokkal)

2012.
Nemzetközi kampány: „Szegénység, nemek, emberkereskedelem”

Kiadványunk: Emberkereskedelem, szexuális kizsákmányolás, prostitúció

 

 

 

 

Vissza az oldal elejére